35.300 V

Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2020Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het ministerie van Buitenlandse Zaken.


Stand van zaken

Het wetsvoorstel (EK, A) is op 5 december 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en Van Haga

Tegen: PVV, PvdD, FVD en Van Kooten-Arissen.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 17 december 2019 als hamerstuk afgedaan. PVV en PvdD is daarbij aantekening verleend.

De Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken (EUZA) bespreekt naar verwachting op 29 september 2020 het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa over de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Kamer zijn gedaan (EK, D).


Kerngegevens

ingediend

17 september 2019

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-94] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-94] documenten