35.282

Wet taal en toegankelijkheidDit wetsvoorstel heeft tot doel de toegankelijkheid van het (hoger) onderwijs te waarborgen en de instroom van internationale studenten te beheersen.

Het voorstel regelt onder meer:

  • modernisering van het taalbeleid van instellingen (ho en mbo);
  • invoering van een toestemmingsvereiste voor het instellen van capaciteitsnorm;
  • maximering van de hoogte van het instellingscollegegeld dat instellingen kunnen berekenen aan EER-studenten (inclusief Nederlandse studenten) voor tweede en volgende studies.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 19 december 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en Van Haga.

Tegen: PVV, GroenLinks, FVD en PvdA.

De minister van OCW heeft dit voorstel bij brief van 8 mei 2024 (EK, N met bijlage) ingetrokken.

De behandeling van dit wetsvoorstel vond in eerste instantie gezamenlijk plaats met de Variawet hoger onderwijs (35.582), maar in verband met het controveriseel verklaarde wetsvoorstel Wet taal en toegankelijkheid heeft de commissie op 2 maart 2021 besloten om de wetsvoorstellen separaat te behandelen.

Na de val van het kabinet-Rutte III op 15 januari 2021 heeft de Eerste Kamer dit wetsvoorstel op 2 februari 2021 zonder stemming controversieel verklaard. De controversialiteit is vervallen door het aantreden van het Kabinet-Rutte IV op 10 januari 2022.

De Eerste Kamer heeft op 3 maart 2020 zonder beraadslaging en zonder stemming ingestemd met het verzoek om ten aanzien van dit wetsvoorstel op grond van artikel 21a van de Wet op de Raad van State een voorlichtingsaanvraag bij de Raad van State in te dienen (EK, D).


Kerngegevens

ingediend

9 september 2019

titel

Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het stellen van voorschriften ten behoeve van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en met betrekking tot taal in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs (Wet taal en toegankelijkheid)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

107
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-107] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-107] documenten