Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 10 september 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet op de jeugdverblijven (34.053)

-
Toezegging T02172 - Risicogestuurd toezicht

Brief van 10 juli 2019 met de evaluatie van de Wet op de jeugdverblijven (34053, F)

De commissie besluit de toezegging als voldaan te beschouwen en inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 24 september 2019.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer