Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 10 september 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Belastingplan 2019 (35.026)

- 34552, U

Brief van de staatssecretaris van Financiën over de stand van zaken bij de uitwerking van suggesties voor verbetering van de giftenaftrek en ANBI/SBBI-regeling; Belastingplan 2017

De leden van de CDA-fractie (Essers) hebben kenbaar gemaakt in schriftelijk overleg te willen treden naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Financiën over de giftenaftrek en ANBI/SBBI-regeling (34 552, U). Inbreng ten behoeve van het schriftelijk overleg wordt geleverd op woensdag 11 september 2019.

- 35026, P

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën (35 026, P) voor kennisgeving aan te nemen. Desgewenst kan het onderwerp betrokken worden bij de AFB.

- 35026, Q

Brief van de staatssecretaris van Financiën over de aanpassing van box 3; Belastingplan 2019

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën (35 026, Q) voor kennisgeving aan te nemen. Desgewenst kan het onderwerp betrokken worden bij de AFB.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren