Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 10 september 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yeşilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse Klimaatwet (34.534)

- Aanbieding Klimaatakkoord

De commissie besluit de behandeling van de Klimaatakkoord in de Tweede Kamer en de wetgevingsagenda van de minister van EZK af te wachten, alvorens de behandeling van het Klimaatakkoord opnieuw te agenderen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer