35.010, I

Motie-Van Gurp (GroenLinks) c.s. over het voorkomen van een negatief effect op andere uitkeringen na nabetaling van het kindgebonden budgetIn deze motie wordt de regering verzocht zorg te dragen dat de nabetaling van het kindgebonden budget geen negatief effect zal hebben op andere uitkeringen.Kerngegevens

nummer 35.010, I
ingediend 9 juli 2019
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 9 juli 2019 aangehouden en op 26 mei 2020 ingetrokken.
indiener(s) R. van Gurp (GroenLinks)
mede ondertekend door E.M. Sent (PvdA)
dossier(s) Verhoging van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren (35.010)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 19 mei 2020 het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW van 15 mei 2020 (EK 35.010, N) over de voortgang van de herstelactie kindgebonden budget voor kennisgeving aangenomen. De commissie was in overleg getreden met de staatssecretaris naar aanleiding van haar brief van 1 oktober 2019 (EK 35.010, L) over de gevolgen van de nabetaling van het kindgebonden budget voor de vermogensgrens van andere toeslagen en/of uitkeringen en de mogelijkheden om die gevolgen te beperken.