34.534, I

Motie-Reuten (SP) c.s. over de vaststelling van het klimaatplan door de regering en de Staten-Generaal gezamenlijkIn deze motie worden de initiatiefnemers verzocht om - nadat de Klimaatwet eventueel is aangenomen - al dan niet gemeenschappelijk het initiatief te nemen artikel 5 van de wet c.q. het wetsvoorstel te wijzigen, en wel zo dat het klimaatplan niet slechts 'overlegd' wordt aan de beide Kamers der Staten-Generaal maar ook hun goedkeuring vergt.Kerngegevens

nummer 34.534, I
ingediend 21 mei 2019
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 28 mei 2019. Vervallen op 7 april 2020 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) G.A.T.M. Reuten (SP)
mede ondertekend door A.M.V. Gerkens (SP)
J.G. Nagel (50PLUS)
H.W. Overbeek (SP)
C. Teunissen (PvdD)
dossier(s) Initiatiefvoorstel-Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yeşilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse Klimaatwet (34.534)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)