34.534, H

Motie-Nagel (50PLUS) c.s. over de discontovoet voor de berekeningen bij de pensioenen en klimaatmaatregelenIn deze motie wordt de regering verzocht om bij de berekeningen bij de pensioenen en klimaatmaatregelen ofwel de ca. 1,5% dan wel de 3% in beide consequent toe te passen.Kerngegevens

nummer 34.534, H
ingediend 21 mei 2019
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 28 mei 2019. Nader aangehouden op 11 mei 2021 (eerder aangehouden op 7 april 2020). Vervallen op 8 maart 2022 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer
indiener(s) J.G. Nagel (50PLUS)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
H. ten Hoeve (OSF)
N.K. Koffeman (PvdD)
G.A.T.M. Reuten (SP)
dossier(s) Initiatiefvoorstel-Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yeşilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse Klimaatwet (34.534)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)