Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V) en Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 9 juli 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (voorjaarsnota) (35.210 VI)

- 35210 VI

Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (voorjaarsnota)

De commissies stellen voor het voorbereidend onderzoek te houden op 10 september 2019.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren