Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 9 juli 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Deactivering van de quotumheffing (34.956)

-
34352, D

Brief van de staatssecretaris van SZW van 4 juli 2019 over de vormgeving van de vereenvoudiging van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

De commissie besluit op 10 september 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg en de brief voorts te betrekken bij de behandeling van wetsvoorstel 34956 (Deactivering van de quotumheffing). Inbreng zal worden geleverd door de leden van de PvdA-fractie (Sent).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren