Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 2 juli 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Evaluatie PAS (33.669) (T02011)

- T02011

Toezegging Evaluatie PAS (33.669)

De commissie bespreekt de voorgelegde conceptbrief met inbreng van de fractie van GroenLinks (Kluit). De fracties van Forum voor Democratie, D66, SP, ChristenUnie en Partij voor de Dieren sluiten zich bij deze inbreng aan. De aldus vastgestelde brief zal naar de minister van LNV worden verstuurd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer