Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 2 juli 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Deactivering van de quotumheffing (34.956)

-
34956

Deactivering van de quotumheffing

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de PvdA-fractie van PvdA (Sent); de fractie van GroenLinks sluit zich hierbij aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren