Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 2 juli 2019
1.
34956

Deactivering van de quotumheffing

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de PvdA-fractie van PvdA (Sent); de fractie van GroenLinks sluit zich hierbij aan.

2.
35074, K

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het ontwerpbesluit adequate pensioenregeling payrollwerknemers; Wet arbeidsmarkt in balans

De commissie ziet af van schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit en neemt de brief (35074, K) voor kennisgeving aan. De status van de T02728 wordt op 9 juli 2019 opnieuw besproken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren