CXXXVI

Verkiezing van een Voorzitter in 2019Dit dossier bevat de documenten met betrekking tot de verkiezing van een nieuwe Voorzitter na de Eerste Kamerverkiezingen van 27 mei 2019.


Stand van zaken

De Kamer heeft op 2 juli 2019 VVD-senator prof.dr. J.A. Bruijn gekozen tot Voorzitter van de Eerste Kamer. In de derde en laatste stemronde stemden 34 van de 73 aanwezige senatoren op de heer Bruijn en 28 op prof.dr. R.R. Ganzevoort (GroenLinks). Er werden 11 blanco stemmen uitgebracht.

De leden Backer (D66), Beukering (FVD), Bruijn en Ganzevoort hadden zich voor het Voorzitterschap van de Kamer kandidaat gesteld.

De Eerste Kamer had op 18 juni 2019 de profielschets voor een nieuwe Kamervoorzitter (EK CXXXVI, A) en de verdere procedure voor de verkiezing van de Kamervoorzitter vastgesteld.


Kerngegevens

begonnen

13 juni 2019

titel

Verkiezing van een Voorzitter

Documenten