Drs. P.W. Geerdink (VVD) 2

Paulien Geerdink (1969) is vanaf 11 juni 2019 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer.

Vanaf 27 juni 2023 tot 12 oktober 2023 werd mevrouw Geerdink tijdelijk voor de duur van 16 weken vervangen door het lid Van de Sanden.

Contact: paulien.geerdink@eerstekamer.nl


Personalia

 • geboren te Delft, 7 maart 1969
 • gehuwd

 

kinderen

 • 1 dochter en 1 zoon

 

woonplaats

 • Groningen, Groningen

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • beschrijving: De Taalunie ontwikkelt en stimuleert beleid voor het Nederlands in Nederland, Vlaanderen en Suriname, en ondersteunt het Nederlands in de wereld.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: MBO en VO in Drenthe en Groningen

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Begeleiden leerling van IMC Weekendschool

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Bestuurlijke-, management- en toezichthoudende werkzaamheden

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Toezichthouden. Provinciaal Fonds, deelnemen in en het financieren van innovatieve ondernemingen in hoofdzaak in Overijssel.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Toezichthouden. Provinciaal Fonds, het verstrekken van financieringen aan innovatieve ondernemingen, in hoofdzaak in Overijssel

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Het Gevangenismuseum in Veenhuizen vertelt twee hoofdverhalen: de geschiedenis van gevangenschap en vrijheidsbeneming en het verhaal van de onvrije kolonie voor stedelijke wezen en paupers in Veenhuizen. Beide verhalen gaan over vrijheidsbeneming en heropvoeding en opvattingen daarover door de tijd heen.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De Interparlementaire Commissie is samengesteld uit Nederlandse en Vlaamse volksvertegenwoordigers en controleert de werking van de Taalunie.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Toezichthouden

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

afgesloten

 • beschrijving: Directeur van het stafbureau Financieel Economische Zaken van de Hanzehogeschool (HBO) in Groningen

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Organisatieadviesbureau in Noord-Nederland

  advieswerk: ja

  sector: Organisatieadvies in Noord-Nederland

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Deelname aan de interparlementaire werkgroep van de IPU

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Lid van het bestuur van de Nederlandse Groep der Interparlementaire Unie

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: ROC Drenthe College verzorgt opleidingen in Drenthe

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: De Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) vergadert vier keer per jaar gedurende een week in het Palais de l’ Europe in Straatsburg.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Controlerende functie jaarrekening VVD

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Steunfonds Internationaal Franz Liszt Pianoconcours

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Besturen

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Toezichthouden. Provinciaal Fonds ter versterking van de economie in Overijssel.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Internationaal Franz Liszt Pianoconcours

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee


Opleidingen

voortgezet onderwijs

 • VWO, OSG De Groene Driehoek in Hoogeveen en Kottenparkcollege Enschede, vanaf 1981 tot 1987

wetenschappelijk onderwijs

 • Erasmus programma, juridische faculteit, Universiteit Hannover, vanaf 1993 tot 1993
 • Fiscale economie, Rijksuniversiteit Groningen, vanaf 1987 tot 1993

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 11 juni 2019
 • beschrijving: Bestuurlijke-, management- en toezichthoudende werkzaamheden

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Belastingsamenwerking van Noordelijke waterschappen en gemeente Groningen

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  • advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

 • beschrijving: Verantwoordelijk voor de realisatie van de fusie van Hefpunt met de afdeling belastingen van de gemeente Groningen in de nieuwe organisatie Noordelijk Belastingkantoor

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Belastingsamenwerking van waterschappen in Noord-Nederland

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Strategische advisering

  advieswerk: ja

  sector: Lokale overheden

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Strategische- en fiscale advisering

  advieswerk: ja

  sector: Lokale overheden

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Leiding gegeven aan de afdelingen communicatie en marketing, business to business, business to government, klantenadministratie en technische klantencontacten. Tevens verantwoordelijk voor bestuurlijke aangelegenheden.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Fiscale advisering in teams met ervaren adviseurs op het gebied van procesvoering, effectenrecht, herstructureringen in- en buiten insolventie, financieel sanctierecht en fiscaliteit.

  advieswerk: ja

  sector: Fiscale adviessector

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Fiscalist, projectleider bedrijfsopvolging en landelijk projectleider bedrijvenloket

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Fiscale advisering aan (middel)grote Nederlandse ondernemingen

  advieswerk: ja

  sector: Fiscale adviessector

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Internationale fiscale advisering

  advieswerk: ja

  sector: Fiscale adviessector

  bezoldigd: ja

andere activiteiten

 • beschrijving: De Taalunie ontwikkelt en stimuleert beleid voor het Nederlands in Nederland, Vlaanderen en Suriname, en ondersteunt het Nederlands in de wereld.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: MBO en VO in Drenthe en Groningen

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Directeur van het stafbureau Financieel Economische Zaken van de Hanzehogeschool (HBO) in Groningen

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: ROC Drenthe College verzorgt opleidingen in Drenthe

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Het Gevangenismuseum in Veenhuizen vertelt twee hoofdverhalen: de geschiedenis van gevangenschap en vrijheidsbeneming en het verhaal van de onvrije kolonie voor stedelijke wezen en paupers in Veenhuizen. Beide verhalen gaan over vrijheidsbeneming en heropvoeding en opvattingen daarover door de tijd heen.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) vergadert vier keer per jaar gedurende een week in het Palais de l’ Europe in Straatsburg.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: De Interparlementaire Commissie is samengesteld uit Nederlandse en Vlaamse volksvertegenwoordigers en controleert de werking van de Taalunie.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja


Partijpolitieke functies

afgesloten

 • beschrijving: Advisering Hoofdbestuur VVD over samenstelling kandidatenlijsten Tweede Kamer, Eerste Kamer en Europees Parlement

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  • advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

 • beschrijving: Opleidingsinstituut van de VVD

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • advieswerk: nee

  bezoldigd: nee


Reizen

Geen opgave ontvangen


Geschenken

 • betaald door: Groningen Seaports

  waarde: Meer dan 50 euro


Anciënniteit

1871 dagen
(11 juni 2019 tot heden)