Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 28 mei 2019
1. 35010

Verhoging van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de leden van de PvdA-fractie (Sent).

2. 34352, C

Brief van de staatssecretaris van SZW van 23 mei 2019 met stand van zaken Breed offensief

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot een volgende vergadering in verband met de aanstaande Kamerwisseling.

3. 35.074, J

Brief van de minister van SZW over de stand van zaken inzake het arbeidsmarktbeleid, over pensioenvoorzieningen voor uitgeschreven payrollmedewerkers en over de aanbesteding van uitzendopdrachten; Wet arbeidsmarkt in balans

De commissie neemt de brief van de minister van SZW (EK 35.074, J) voor kennisgeving aan.

4. Toezeggingen debat voorstel Wet arbeidsmarkt in balans (35.074)

De commissie stemt in met registratie van de concepttoezeggingen en besluit de concepttoezeggingen aangaande het spoorboekje (4) en aangaande de positie van payrollmedewerkers na uitschrijving uit de uitzendcao’s en verplichtstelling van Stipp (11) als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren