Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 28 mei 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Invoering van de Wzd-functionaris (35.087)

- Mededelingen en informatie

De commissie verzoekt om een wetgevingsfiche bij de wetsvoorstellen Wijziging Wet langdurige zorg om personen met een psychische stoornis toegang tot bieden tot deze wet (35146) en Invoering van de Wzd-functionaris (35087).
Het wetsvoorstel Financiƫle toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden (35124) zal als nieuw aangemeld wetsvoorstel nogmaals onder de aandacht van de commissie in nieuwe samenstelling worden gebracht.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer