35.210 XV

Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019 (voorjaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze wijzigingen houden verband met de Voorjaarsnota 2019.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 4 juli 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en PVV.

Tegen: FVD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 juli 2019 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

29 mei 2019

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten