Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 21 mei 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Monitoring informatievoorziening (33.506) (T02597)

- Toezeggingen actief donorregistratiesysteem (T02595, T02596 en T02597)

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 26 april 2019 over de voortgang van de implementatie van de nieuwe Donorwet (33506, AA)

De commissie besluit op 25 juni 2019 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg over zowel de brief van 26 april 2019 (voortgang implementatie nieuwe Donorwet) als de brief van 14 mei 2019 (nieuwe versie communicatieplan).
De status van de toezeggingen T02595, T02596 en T02597 blijft ongewijzigd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer