35.206 (R2127)

Reparatierijkswet Justitie en Veiligheid 2019Dit voorstel van rijkswet wijzigt de Wet militaire strafrechtspraak, de Uitvoeringswet Internationaal Strafhof, de Paspoortwet, de Rijksoctrooiwet 1995 en de Rijkswet cassatierechtspraak in uitleveringszaken voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten en een aantal andere wetten op het gebied van Justitie en Veiligheid.

Met dit voorstel worden een vooral technische wijzigingen aangebracht. Daarnaast wijzigt het voorstel de procedure voor de inzet van de officier-raadsman in het militaire strafproces.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 31 oktober 2019 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel is op 17 december 2019 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

16 mei 2019

titel

Wijziging van enkele rijkswetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met gewijzigde regelgeving en enige andere aanpassingen van overwegend technische aard (Reparatierijkswet Justitie en Veiligheid 2019)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten