Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 14 mei 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op raming Raming Eerste Kamer 2020 (CXXXV)

- CXXXV

Raming Eerste Kamer 2020

De commissie brengt blanco eindverslag uit. De Raming kan als hamerstuk worden goedgekeurd.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman