Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 14 mei 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Deactivering van de quotumheffing (34.956)

-
34956

Deactivering van de quotumheffing

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 21 mei 2019.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren