Op 26 april 2019 vormde Anne-Wil Duthler de Fractie-Duthler. Tot 26 april 2019 was zij lid van de VVD-fractie.