Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 23 april 2019
1.
35074

Wet arbeidsmarkt in balans

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (Van de Ven), het CDA (Oomen-Ruijten), D66 (Rinnooy Kan), de SP (Köhler), de PvdA (Sent) en Groenlinks (Lintmeijer).

2.
COM(2019)186:

Commissiemededeling over efficiëntere besluitvorming sociaal beleid EU

De commissie neemt kennis van de Commissiemededeling COM(2019)186 en besluit ter zake het BNC-fiche af te wachten.

3.
Evaluatie van de conceptlijst met vragen en aandachtspunten bij de beoordeling van uitvoerbaarheid

De commissie ziet de conceptlijst met vragen en aandachtspunten ter beoordeling van de uitvoerbaarheid, als een nuttig instrument voor de nieuwe Eerste Kamer, dat kan worden toegevoegd aan de reeds bestaande lijst met “aandachtspunten voor de wetgevingskwaliteit”. De beslissing over een nieuwe evaluatie ligt naar de mening van de commissie bij de Kamer in nieuwe samenstelling.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren