Verslag van de vergadering van 16 april 2019 (2018/2019 nr. 26)

Aanvang: 13.41 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

  • het wetsvoorstel Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (Aanpassingswet Wnra) (35073).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.