Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 16 april 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Buitenlands beleid en handelspolitiek (31.985)

- 31.985, B

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake vragen over EU-conceptmandaten voor onderhandelingen met de VS; Buitenlands beleid en handelspolitiek

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van SP.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk