Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 2 april 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Buitenlands beleid en handelspolitiek (31.985)

- 31.985, B

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake vragen over EU-conceptmandaten voor onderhandelingen met de VS; Buitenlands beleid en handelspolitiek

De commissie besluit op dinsdag 16 april inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg. De fractie van SP geeft aan inbreng te leveren.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk