Stemming motie Verzamelwet BrexitVerslag van de vergadering van 26 maart 2019 (2018/2019 nr. 23)

Aanvang: 13.40 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Verzamelwet Brexit

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van enige wetten en het treffen van voorzieningen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Verzamelwet Brexit),

te weten:

  • de motie-Van Apeldoorn c.s. over het vooralsnog niet in werking laten treden van artikel X van het wetsvoorstel Verzamelwet Brexit (35084, letter H).

(Zie vergadering van 19 maart 2019.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik heet de minister van Defensie, die namens de regering aanwezig is bij de stemmingen, van harte welkom in de Eerste Kamer.

Zojuist heeft mij het verzoek bereikt van de fractievoorzitter van de SP om eerst over de motie-Van Apeldoorn (35084, letter H) te stemmen en dan over het wetsvoorstel. Kan de Kamer zich daarmee verenigen? Dus eerst de motie en dan het wetsvoorstel. Ik zie geen bezwaren; dus wij gaan als volgt te werk.

Eerst de motie-van Apeldoorn c.s. over het vooralsnog niet in werking laten treden van artikel X van het wetsvoorstel Verzamelwet Brexit (35084, letter H). Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Apeldoorn c.s. (35084, letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, 50PLUS, de OSF, D66 en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen.