Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 26 maart 2019
1. 35007

Wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Martens), D66 (Rinnooy Kan), SP (Gerkens), PvdA (Nooren), GroenLinks (Ganzevoort) en ChristenUnie (Bikker).

2. Toezegging T02620

Toezegging Beleidsbrief toegankelijkheid hoger onderwijs (34.911)

De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 maart 2019 inzake reflectie op artikel 13, tweede lid, sub c, IVESCR (34911, L) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie besluit toezegging T02620 als voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman