Stemming andere motie Belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingenVerslag van de vergadering van 19 maart 2019 (2018/2019 nr. 22)

Aanvang: 13.49 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming andere motie Belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen,

te weten:

  • de motie-Andriessen c.s. over overleg met de regering van Sint-Maarten om de concordantie te bevorderen (34456, letter J).

(Zie vergadering van 12 maart 2019.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan de stemming over de motie-Andriessen c.s. (34456, letter J) over overleg met de regering van Sint-Maarten om de concordantie te bevorderen.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Andriessen c.s. (34456, letter J).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de VVD, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.