Stemming Belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingenVerslag van de vergadering van 19 maart 2019 (2018/2019 nr. 22)

Aanvang: 13.48 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen

Aan de orde is de stemming in verband met het Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen (34456).

(Zie vergadering van 12 maart 2019.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen we over het initiatiefwetsvoorstel zelf, het wetsvoorstel 34456, Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de VVD, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP, D66 en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie en het CDA ertegen, zodat het is aangenomen.