Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 5 maart 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Deactivering van de quotumheffing (34.956)

-
34956

Deactivering van de quotumheffing

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Sent) en ChristenUnie (Ester). De fractie van de SP (Köhler) sluit zich aan bij de vragen van de PvdA.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren