Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 5 maart 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170021 - Voorstel voor een richtlijn betreffende evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers

- 21501-31, I

Brief van de minister van SZW van 22 februari 2019 met de geannoteerde agenda van de Raad WSBVC van 15 maart a.s.

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren