Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 5 maart 2019
1.
34956

Deactivering van de quotumheffing

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Sent) en ChristenUnie (Ester). De fractie van de SP (Köhler) sluit zich aan bij de vragen van de PvdA.

2.
35074

Wet arbeidsmarkt in balans

De commissie besluit de in verband met de deskundigenbijeenkomst van 12 maart a.s. opgestelde vragenlijst ook via de website beschikbaar te stellen, ten behoeve van het publiek dat deze bijeenkomst via de livestream wil volgen.
Aanvullende vragen kunnen tot vrijdag 8 maart om 12.00 uur aangeleverd worden.

3.
21501-31, I

Brief van de minister van SZW van 22 februari 2019 met de geannoteerde agenda van de Raad WSBVC van 15 maart a.s.

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren