Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 19 februari 2019
1.
35084

Verzamelwet Brexit

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schaap), CDA (Oomen-Ruijten), SP (Apeldoorn), PvdA (Postema), GroenLinks (Lintmeijer) en CU (Kuiper).
De commissie overweegt de Kamer te verzoeken ten aanzien van het wetsvoorstel op grond van artikel 21a van de Wet op de Raad van State een voorlichtingsaanvraag bij de Raad van State in te dienen.

2.
E180031 - Selectie prioriteiten Europees Werkprogramma 2019

Vaststelling conceptprioriteitenlijst Europees Werkprogramma 2019

De commissie stemt in met doorgeleiding van de conceptprioriteitenlijst naar de plenaire vergadering, zodat deze kan worden betrokken bij de Algemene Europese Beschouwingen en - desgewenst - aan het einde van het debat kan worden vastgesteld als Europees werkprogramma 2019 van de Eerste Kamer.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman