Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 19 februari 2019
1.
35 074

Wet arbeidsmarkt in balans

De commissie besluit de deskundigenbijeenkomst inzake het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans te houden op 12 maart 2019 van 17.40 uur tot 19.30 uur. De commissie besluit voorts tot een selectie van de deskundigen die voor de bijeenkomst zullen worden uitgenodigd.

2.
Rondvraag

De leden van de SP-fractie (Don) verzoeken de staf bij het ministerie van SZW de stand van zaken inzake toezegging T02581 (indicatoren kinderarmoede) te rappelleren.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren