35.144

Initiatiefvoorstel-Wilders en Bosma Wijziging Grondwet inzake uitbreiding uitsluitingsgronden kiesrecht en verbod meervoudige nationaliteit bij bepaalde ambtsdragersDe samenvatting van dit initiatiefvoorstel is in bewerking.

Dit is de eerste lezing (het overwegings- of verklaringsvoorstel) van deze grondwetswijziging.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.


Kerngegevens

ingediend

15 februari 2019

titel

Voorstel van wet van de leden Wilders en Bosma houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot uitbreiding van de uitsluitingsgronden van het kiesrecht en een verbod op meervoudige nationaliteit bij bepaalde ambtsdragers

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Procedure grondwetsherziening


Documenten