Tijdelijke commissie uitwerking gedragscode integriteitDeze commissie had als taak de mogelijkheid van een fractie-overstijgende gemeenschappelijke gedragscode integriteit en een instrumentarium ten behoeve van de naleving en interpretatie van deze code te onderzoeken, daarbij de verschillende voorstellen uit het integriteitsdebat van 29 januari 2019 nader te bezien en te wegen en indien mogelijk en wenselijk modaliteiten daarvan uit te werken. De tijdelijke commissie was gevraagd niet later dan 19 april 2019 aan de Kamer rapporteren.

De instelling van de commissie was gevraagd in de op 12 februari 2019 Kamerbreed gesteunde motie-Jorritsma-Lebbink (VVD) c.s. over onderzoek naar een gedragscode (EK CX, H). De voorzitter van de commissie was W.H. (Helmi) Huijbregts-Schiedon (VVD), de ondervoorzitter was J.E.A.M. (Jopie) Nooren (PvdA) en de griffier van de commissie was R.H. (Luuk) van Luijk.

De voorzitter van de tijdelijke commissie heeft op 16 april 2019 het verslag (EK CXXXIV, A) van de werkzaamheden van de commissie, inclusief een concept voor een Gedragscode integriteit Eerste Kamer, aan Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol aangeboden.

De Voorzitter van de Eerste Kamer heeft bij brief van 10 mei 2019 (EK CXXXIV, B) een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de vaststelling van een Gedragscode integriteit Eerste Kamer aan de Leden van de Kamer aangeboden. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 mei 2019 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen. De Kamer heeft daarbij ingestemd met het verslag van de tijdelijke commissie en geconcludeerd dat de commissie zich van haar taak heeft gekweten en derhalve ophoudt te bestaan.

Zie ook de dossiers: