Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 5 februari 2019
1.
34930

Wet omzetting aandelen aan toonder

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

2.
34997

Wet experiment gesloten coffeeshopketen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 12 maart 2019.

3.
34558

Initiatiefvoorstel-Koopmans en Van Helvert Wet ter Bescherming Koopvaardij

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fractie van PvdA (Vlietstra). De initiatiefnemers en de regering zullen verzocht worden de beantwoording uiterlijk 1 maart 2019 de Kamer te doen toekomen, gelet op het plenaire debat over het wetsvoorstel dat voorzien is voor 12 maart 2019.

4.
T02611

Toezegging Kamer schriftelijk informeren na gesprek orde over toekomstvisie advocatuur (34.775 VI)

De commissie besluit de toezegging als voldaan te beschouwen en de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 1 februari 2019, te betrekken bij de derde termijn van het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat, die op 19 februari 2019 zal plaatsvinden.

5.
E180031 - Selectie prioriteiten Europees Werkprogramma 2019

Werkprogramma 2019 van de Europese Commissie

De commissie besluit geen nieuwe prioriteiten te selecteren uit het Werkprogramma 2019 van de Europese Commissie.

6.
Verzoek Tsjechische Senaat voor gesprek met de commissie J&V

De commissie besluit het verzoek van de Tsjechische Senaat door te geleiden naar de commissie I&A/JBZ, gelet op de onderwerpen die de Tsjechische Senaat wenst te bespreken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren