Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 29 januari 2019
1.
34231

Initiatiefvoorstel-Van Oosten, Kuiken en Groothuizen Wet herziening partneralimentatie

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar), CDA (Van Rij), D66 (Vink), PvdA (Vlietstra), ChristenUnie (Bikker) en SGP (Van Dijk).

De commissie zal op een later moment de suggestie van de CDA-woordvoerder (van Rij) bespreken om voorlichting te vragen aan de Afdeling advisering van de Raad van State in verband met aangebrachte wijzigingen in het wetsvoorstel.

2.
34558

Initiatiefvoorstel-Koopmans en Van Helvert Wet ter Bescherming Koopvaardij

De commissie besluit inbreng te leveren voor verslag op 5 februari 2019. Onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de in het verslag gestelde vragen, stelt zij voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te houden op 12 maart 2019.

3.
34218 / WCO I

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over het overleg met de groep vertegenwoordigers uit de faillissementspraktijk; Wet continuïteit ondernemingen I

De commissie besluit de behandeling van het wetsvoorstel aan te houden in afwachting van een nieuwe regeling betreffende overgang van onderneming in faillissement. Zij zal de minister voor Rechtsbescherming hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

4.
T02603

Toezegging Toezending evaluatie Wet OM-afdoening (34.775 VI)

De commissie besluit de toezegging als voldaan te beschouwen en de brief van de minister van Justitie en Veiligheid, d.d. 21 januari 2019, te betrekken bij de derde termijn van het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat, die op 19 februari 2019 zal plaatsvinden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren