Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 29 januari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Deactivering van de quotumheffing (34.956)

-
34956

Deactivering van de quotumheffing

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 5 maart 2019.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren