Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 22 januari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Belastingplan 2019 (35.026)

- T02511

Toezegging Rapport CPB aanbieden over belastingdruk eenverdieners en alleenstaanden (34.775/34.700)

De commissie besluit toezegging T02511 als voldaan te beschouwen. De commissie stemt in met het voorstel om de nieuwe toezeggingen van de staatssecretaris bij het debat over het pakket Belastingplan 2019 van 11 december 2018 te registreren als nieuwe toezeggingen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren