Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 22 januari 2019
1. 35007

Wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Bruijn), D66 (Rinnooy Kan), PVV (Van Kesteren), SP (Gerkens), PvdA (Nooren) en GroenLinks (Ganzevoort).

2. 34911

Verlaagd wettelijk collegegeld

De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 december 2018 inzake rapport ResearchNed eerste onderzoek halvering collegegeld wordt voor kennisgeving aangenomen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman