Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 15 januari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Monitoring informatievoorziening (33.506) (T02597)

- Toezeggingen actief donorregistratiesysteem: T02589, T02590, T02595, T02597

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 21 december 2018 met nieuwe versie communicatieplan actief donorregistratiesysteem (33506, Y)

De commissie bespreekt de brief van 21 december 2018 (33506, Y) en besluit op 29 januari 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

De commissie besluit toezegging T02589, in afwachting van de in de brief van 20 september 2018 (33506, X) aangekondigde (aanpak van) de evaluatie, aan te merken als deels voldaan (deadline wordt 1 januari 2020). De status van T02590 blijft, in afwachting van de in de brief van 20 september aangekondigde wetswijziging waarmee de voorhangprocedure geregeld wordt, deels voldaan (status wordt 1 juli 2019). Toezeggingen T02595 en T02597 blijven, in afwachting van nadere informatie, als openstaand geregistreerd staan (met als deadline 1 juli 2019).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer