35.000 VI, K

Motie-D. van Dijk (SGP) c.s. over de doorwerking van internationaalrechtelijke rechtsbronnen en internationale afspraken in de nationale rechtsordeIn deze motie wordt de regering verzocht om de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) te vragen om een advies waarin deze aangeeft hoe de verschillende internationaalrechtelijke rechtsbronnen en internationale afspraken hun precieze doorwerking hebben in de nationale rechtsorde, en hoe de afstemming tussen betrokken departementen en het parlement inzake de totstandkoming, ratificatie en implementatie van internationaalrechtelijke rechtsbonnen en internationale afspraken optimaal kan worden vormgegeven, en de Kamer daarover nader te informeren.Kerngegevens

nummer 35.000 VI, K
ingediend 18 december 2018
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en PVV stemden voor
indiener(s) D.J.H. van Dijk (SGP)
mede ondertekend door P. Schalk (SGP)
dossier(s) Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (35.000 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)