35.000 VI, J

Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over opvang en asielprocedures binnen het Koninkrijk voor Venezolaanse vluchtelingenIn deze motie wordt de regering verzocht de ministers van Justitie en BHOS en de staatsssecretarissen voor Asiel en van Koninkrijkszaken om in overleg met de Caribische landen in het Koninkrijk te komen tot adequate bijstand om te waarborgen dat asielzoekers humaan kunnen worden opgevangen en een zorgvuldige en passende procedure kunnen doorlopen opdat strijdigheid met de mensenrechten te allen tijde wordt voorkomen.Kerngegevens

nummer 35.000 VI, J
ingediend 18 december 2018
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 18 december 2018 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en D66 stemden voor.
indiener(s) M.H.A. Strik (GroenLinks)
mede ondertekend door H. ten Hoeve (OSF)
N.K. Koffeman (PvdD)
F.C.W.C. Lintmeijer (GroenLinks)
J.G. Nagel (50PLUS)
J.E.A.M. Nooren (PvdA)
H.W. Overbeek (SP)
G.A.T.M. Reuten (SP)
dossier(s) Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (35.000 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) bespreekt op 5 maart 2019 de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de grenssluiting van Venezuela en de bijstand aan Aruba en Curaçao (EK 29.653 / 35.000 VI, D). In deze brief wordt ook ingegaan op deze motie.