35.004, E

Motie-Aardema (PVV) c.s. over het terugbrengen van het ODE tarief voor 2019 en verdere jaren naar nul euroIn deze motie wordt de regering verzocht om bij het vaststellen van de tarieven ODE voor 2019 en verdere jaren, dit tarief terug te brengen naar nul euro.Kerngegevens

nummer 35.004, E
ingediend 18 december 2018
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 18 december 2018 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De PVV-fractie stemde voor.
indiener(s) M. Aardema (PVV)
mede ondertekend door R.G.J. Dercksen (PVV)
P. van Dijk (PVV)
M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
A.W.J.A. van Hattem (PVV)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
C.J. Kok (PVV)
D.J. van der Sluijs (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Vaststelling tarieven 2019 voor opslag duurzame energie (35.004)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)