35.000 VI, G

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het Global Compact on MigrationIn deze motie wordt de regering verzocht de Nederlandse vertegenwoordiging bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) op te dragen niet in te stemmen met de resolutie ter bekrachtiging van het Global Compact on Migration.Kerngegevens

nummer 35.000 VI, G
ingediend 18 december 2018
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 18 december 2018 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV en SGP stemden voor.
indiener(s) A.W.J.A. van Hattem (PVV)
mede ondertekend door M. Aardema (PVV)
P. van Dijk (PVV)
M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
C.J. Kok (PVV)
D.J. van der Sluijs (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (35.000 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)