Stemming 35004 Stemmingen moties Opslag duurzame energieVerslag van de vergadering van 18 december 2018 (2018/2019 nr. 13)

Aanvang: 19.34 uur

Status: gecorrigeerd


35004 Stemmingen moties Opslag duurzame energie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019),

te weten:

de motie-Aardema c.s. over het terugbrengen van het ODE-tarief voor 2019 en verdere jaren naar nul euro (35004, letter E);

de motie-Fiers c.s. over aanpassing van de tarieven voor 2020 ten voordele van huishoudens (35004, letter F).

(Zie vergadering van heden.)


De voorzitter:

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Aardema c.s. (35004, letter E).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Fiers c.s. (35004, letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF en de SP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, het CDA, D66 en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen.