Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 18 december 2018
1.
34914

Implementatie Vierde spoorwegpakket

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Flierman), PVV (Van der Sluijs) en ChristenUnie (Kuiper).

De commissie besluit de deadline voor het aanleveren van op- en aanmerkingen door haar leden bij de proef, te zetten op vrijdag 21 december 2018 om 12.00 uur.

2.
Terugkoppeling voorbereidingsgroep Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

De leden van de voorbereidingsgroep Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) geven een terugkoppeling van hun bijeenkomst van 11 december 2018. Naar aanleiding daarvan besluit de commissie de technische briefing over het DSO, die voorzien was voor 15 januari 2019, uit te stellen tot een nader te bepalen datum. Op 15 januari 2019 zullen de leden van de voorbereidingsgroep de laatste stand van zaken betreffende het DSO opnieuw bespreken. Zij zullen daarover terugkoppelen in de commissievergadering op 22 januari 2019.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer